การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปีงบประมาณ 2566 (OIT)
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

  • การให้บริการ

    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม