บันทึกการเข้าเยี่ยม/ร่วมกิจกรรม บันทึกใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
 จังหวัดฉะเชิงเทรา

โปรดใส่เลขสมาชิก

 

สมาชิกเข้าใช้ห้อง วันเสาร์ ที่ 07 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
ที่
ชั้น
จำนวน
หน่วยนับ
1
ม.3/1
1
คน
 
ยอดรวม
1
คน
ค้นข้อมูลสถิติ
ผู้จัดทำ

 

 

 โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย