บันทึกการเข้าเยี่ยม/ร่วมกิจกรรม พื้นที่นักประดิษฐ์ดิจิทัล
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
 จังหวัดฉะเชิงเทรา

โปรดใส่เลขสมาชิก

 

สมาชิกเข้าใช้ห้อง วันจันทร์ ที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
ที่
ชั้น
จำนวน
หน่วยนับ
1
ป.5/1
21
คน
2
ป.5/2
7
คน
3
ป.6/1
17
คน
4
ป.6/2
23
คน
5
ม.3/1
22
คน
 
ยอดรวม
90
คน
ค้นข้อมูลสถิติ
ผู้จัดทำ

 

 

 โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย