บันทึกการเข้าเยี่ยม/ร่วมกิจกรรม พื้นที่นักประดิษฐ์ดิจิทัล
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
 จังหวัดฉะเชิงเทรา

โปรดใส่เลขสมาชิก

 

สมาชิกเข้าใช้ห้อง วันพุธ ที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
ที่
ชั้น
จำนวน
หน่วยนับ
1
ป.2/1
2
คน
2
ป.2/2
1
คน
3
ป.4/1
1
คน
4
ป.4/2
4
คน
5
ป.5/1
28
คน
6
ป.5/2
32
คน
7
ป.6/1
14
คน
8
ป.6/2
23
คน
9
ม.1/1
1
คน
10
ม.2/2
2
คน
11
ม.3/2
4
คน
 
ยอดรวม
112
คน
ค้นข้อมูลสถิติ
ผู้จัดทำ

 


โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย