บันทึกการเข้าใช้ห้อง พื้นที่นักประดิษฐ์ดิจิทัล
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน  จังหวัดฉะเชิงเทรา
โปรดใส่เลขสมาชิก

 

สมาชิกเข้าใช้ห้อง วันอังคาร ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
ที่
ชั้น
จำนวน
หน่วยนับ
1
ป.4/1
29
คน
2
ป.4/2
30
คน
3
ป.5/2
6
คน
4
ป.6/1
32
คน
5
ป.6/2
23
คน
6
ม.2/2
2
คน
7
ม.3/2
1
คน
 
ยอดรวม
123
คน
ค้นข้อมูลสถิติ
ผู้จัดทำ

 


โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย