บุคลากรโรงเรียน มาปฏิบัติงานวันนี้ จำนวน 23 คน
ดูข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด โปรดเข้าระบบ

 

 โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย