รายชื่อครูประจำชั้น โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
id
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทร
ปีการศึกษา
ห้องประจำชั้น
ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
1.
นางสาวปภัสชล ชัยธรรม 0855166228 2564 อนุบาล 3/2 ลิงค์ไลน์
เฟสบุค
อื่น ๆ
2.
นางสาวจิ​ราภรณ์​ นาค​สุข​ 0987193561 2564 อนุบาล 3/1 ลิงค์ไลน์
เฟสบุค
อื่น ๆ
3.
นางสาวฐิตาภรณ์ อินทศรี 0868453162 2564 อนุบาล 2/1 ลิงค์ไลน์
เฟสบุค
อื่น ๆ
4.
นางกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล 0886955354 2564 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ลิงค์ไลน์
เฟสบุค
อื่น ๆ
5.
นางเกษร แจ่มใส 0895188572 2564 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ลิงค์ไลน์
เฟสบุค
อื่น ๆ
6.
นางสาวชไมพร ศิริวรรณ 0800585121 2564 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ลิงค์ไลน์
เฟสบุค
อื่น ๆ
7.
นางสาวกาญจนาพร เสียงกลม 0894541403 2564 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ลิงค์ไลน์ http://line.me/ti/g/WQLSwSSEoE
เฟสบุค
อื่น ๆ
8.
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ 0959263653 2564 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ลิงค์ไลน์ https://line.me/R/ti/g/77c05MgYP-
เฟสบุค https://www.facebook.com/koy.pimpisa
อื่น ๆ
9.
นางสาวปิยะวรรณ ยี่สารพัฒน์ 0858470603 2564 ประถมศึกษาปีที่ 6/2 ลิงค์ไลน์
เฟสบุค
อื่น ๆ
10.
นางสาวพัชรมัย ทองแพง 0857180839 2564 ประถมศึกษาปีที่ 6/1 ลิงค์ไลน์
เฟสบุค
อื่น ๆ
11.
นางสาวสายรุ้ง อินทร์วิเศษ 0982592499 2564 ประถมศึกษาปีที่ 5/2 ลิงค์ไลน์
เฟสบุค
อื่น ๆ
12.
นางสาววันดี เธียรประมุข 0615597592 2564 ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ลิงค์ไลน์
เฟสบุค
อื่น ๆ
13.
นายธนวุฒิ กาตีวงศ์ 0847428072 2564 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 ลิงค์ไลน์ https://line.me/R/ti/g/SUkSN7XSft
เฟสบุค https://www.facebook.com/woodyANC
อื่น ๆ
14.
นางนันท์นภัส มณีวงศ์ 0994639352 2564 ประถมศึกษาปีที่ 3/2 ลิงค์ไลน์
เฟสบุค
อื่น ๆ
15.
นางสาวญาณวีร์ เทียมเมฆ 0644142398 2564 ประถมศึกษาปีที่ 3/1 ลิงค์ไลน์
เฟสบุค
อื่น ๆ
16.
นางพรพิมล โชติโก 0861118263 2564 ประถมศึกษาปีที่ 2/2 ลิงค์ไลน์
เฟสบุค
อื่น ๆ
17.
นางวารุณี หัสเสนะ 0812506176 2564 ประถมศึกษาปีที่ 2/1 ลิงค์ไลน์
เฟสบุค
อื่น ๆ
18.
นางลัดดาวัลย์ ชื่นใจดี 0861455777 2564 ประถมศึกษาปีที่ 1/2 ลิงค์ไลน์
เฟสบุค
อื่น ๆ
19.
นางธนัชชา นาแพง 0926436872 2564 ประถมศึกษาปีที่ 1/1 ลิงค์ไลน์
เฟสบุค
อื่น ๆ