สมาชิกพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
ค้นหาข้อมูล
เลือก:
รหัส ID
รหัสผู้ใช้
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ที่อยู่
รหัส RFID
507
7767
ลง บาว  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน

Windows :-
Arduino:
508
6999
บน ลง  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน

Windows :-
Arduino:
509
6666
ลง บาว  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน

Windows :-
Arduino:
510
2122
พง บล  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน

Windows :-
Arduino:
511
9889
ลง บาว  
ป.3/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน

Windows :-
Arduino:
512
3333
บน ลง  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน

Windows :-
Arduino:
513
1211
การ ลบ  
ป.3/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน

Windows :-
Arduino:
515
6566
srth  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
srh

Windows :-
Arduino:
516
1201
ประเมิน ดีมาก  
ดีมาก
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน

Windows :166048177424861678
Arduino:EE:F0:F8:62
517
1202
ประเมิน ดี  
ดี
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน

Windows :290693046206815646
Arduino:1E:3D:44:AD
518
1203
ประเมิน ปานกลาง  
ปานกลาง
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน

Windows :166128793400515870
Arduino:FE:3D:05:63
519
1204
ประเมิน น้อย  
น้อย
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน

Windows :350547953224124428
Arduino:6C:5F:F1:D0
520
1205
ประเมิน น้อยที่สุด  
น้อยที่สุด
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน

Windows :290709089407045006
Arduino:CE:AF:46:AD
521
1206
ประเมิน ดีมาก2  
ดีมาก
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน

Windows :167114233415539870
Arduino:BE:9B:9B:63
522
1207
ประเมิน ดีมาก3  
ดีมาก
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน

Windows :166104390200133982
Arduino:BE:84:01:63
523
1208
ประเมิน ดีมาก3  
ดีมาก
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน

Windows :166584892607454878
Arduino:5E:D6:4A:63
524
1209
ประเมิน ดี 2  
ดี
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน

Windows :166066065425143950
Arduino:AE:AB:FB:62
525
1210
ประเมิน ดีมาก 5  
ดีมาก
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน

Windows :166134015800602558
Arduino:FE:09:06:63
526
kook
srth  
ป.2/2
ฉะเชิงเทรา
srh

Windows :-
Arduino:

พิมพ์บัตรทั้งหมด

  แสดงข้อมูลจาก 501 ถึง 504 จากทั้งหมด 504 ข้อมูล

 โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย