ประเมินความพึงพอใจ เปิด-ปิดไฟ

ผลการประเมินความพึงพอใจ วันเสาร์ ที่ 07 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
ที่
ความพอใจ
จำนวน
หน่วยนับ
 
ยอดรวม
คน
ยังไม่มีผู้เข้าใช้งาน สำหรับวันนี้นะครับ

 

 



โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย