บันทึกการเข้าเยี่ยม/ร่วมกิจกรรม กิจกรรมเก็บขยะ
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
 จังหวัดฉะเชิงเทรา

โปรดใส่เลขสมาชิก

 

สมาชิกเข้าใช้ห้อง วันศุกร์ ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
ที่
ชั้น
จำนวน
หน่วยนับ
1
ป.5/1
2
คน
 
ยอดรวม
2
คน
ค้นข้อมูลสถิติ
ผู้จัดทำ

 

 

 โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย