ที่ปรึกษาและผู้เชื่ยวชาญ
id
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/หน่วยงาน
จังหวัด
วันที่บันทึก
1
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
ครู คศ.3
บ้านเขาหินซ้อน
ฉะเชิงเทรา
2018-11-24 23:06:30
2
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
ครู
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
ฉะเชิงเทรา
2018-11-25 07:56:20
8
นางสาวรื่นจิต พัฒนยินดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ
ฉะเชิงเทรา
2018-12-02 11:40:06
17
นางสาวอุษา กรัตพงศ์
ครู
โรงเรียนเขาหินซ้อน
ฉะเชิงเทรา
2019-10-22 08:43:54
16
นายชัยพร ดีกร
ครู
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
สระแก้ว
2019-10-22 08:43:29
15
นางสาวฉัตรทิกา​ โพธิ์แก้ว
ครูผู้สอน​
เตรียม​ศึกษา​นายายอาม​
จันทบุรี​
2019-10-22 08:41:06
13
ครูณรงค์ศักดิ์
ครู ค.ศ.3
บ้านเขาหินซ้อน
ฉะเชิงเทรา
2019-10-22 08:32:53
14
นายสุธีรัตน์ ยอดรัก
เจ้าหน้าที่โสตทัศน์ศึกษา
เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
จันทบุรี
2019-10-22 08:34:56

 

 โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย