Gallery ภาพโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ปี 2557

เพื่อให้ดูภาพได้อย่างรวดเร็วถ้าดูภายในโรงเรียนให้เปลี่ยนเลข URL
จาก www.hinsorn.ac.th เป็น 192.168.100.5 ท่านจะชมภาพได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอ

กิจกรรมไหว้ครูปี2560

DSCF0367.JPG

4608 x 3072 | 1/2 | 1/4 size
DSCF0369.JPG

4608 x 3072 | 1/2 | 1/4 size
DSCF0372.JPG

4608 x 3072 | 1/2 | 1/4 size
DSCF0373.JPG

4608 x 3072 | 1/2 | 1/4 size
DSCF0376.JPG

4608 x 3072 | 1/2 | 1/4 size
DSCF0377.JPG

4608 x 3072 | 1/2 | 1/4 size

หน้าแรก | << ย้อนกลับ   page 20 of 20