Gallery ภาพโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ปี 2557

เพื่อให้ดูภาพได้อย่างรวดเร็วถ้าดูภายในโรงเรียนให้เปลี่ยนเลข URL
จาก www.hinsorn.ac.th เป็น 192.168.100.5 ท่านจะชมภาพได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอ

กิจกรรมไหว้ครูปี2560

20170615_085036.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_085039.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_085045.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_085115.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_085122.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_085315.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_085338.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_085349.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_085356.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_085404.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_085411.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_085423.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size

หน้าแรก | << ย้อนกลับ    หน้า 2 ของ 20   หน้าต่อไป >> | หน้าสุดท้าย