Gallery ภาพโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ปี 2557

เพื่อให้ดูภาพได้อย่างรวดเร็วถ้าดูภายในโรงเรียนให้เปลี่ยนเลข URL
จาก www.hinsorn.ac.th เป็น 192.168.100.5 ท่านจะชมภาพได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอ

กิจกรรมไหว้ครูปี2560

20170615_084825.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_084839.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_084845.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_084848.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_084917.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_084926.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_084932.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_085004.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_085011.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_085016.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_085019.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20170615_085033.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size

   หน้า 1 ของ 20   หน้าต่อไป >> | หน้าสุดท้าย